china, cyber

Między siłą a informacją. Zarządzanie Internetem i cyberbezpieczeństwo w Chinach po XIX Zjeździe KPCh.

Artykuł z konferencji “40 LAT CHIŃSKICH REFORM: PRZEMIANY KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA” Niniejszy artykuł jest poświęcony wybranym aspektom obecnej cyberpolityki Chin i chińskiej innowacji technologicznej. Jest to próba scharakteryzowania ewolucji chińskiego podejścia do zarządzania Internetem i informacją w kontekście XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i reform cyberbezpieczeństwa do 2018 roku. Poniższy artykuł spróbuje również nakreślić implikacje… Read More Między siłą a informacją. Zarządzanie Internetem i cyberbezpieczeństwo w Chinach po XIX Zjeździe KPCh.